Pre mid term Datesheet


29

Apr

2017
  Pre mid term Datesheet
  • Pre mid term Date sheet for class 9th and 10th: 15th may 2017: Maths 16th may 2017: English 17th may 2017: Social studies 18th may 2017: Hindi 19th may 2017: Computer/Punjabi 20th may 2017: Science